ข่าว/กิจกรรม

"คนดีบัญชีกลาง" ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอทิรา โสตโยม ศิษย์เก่า ปริญญาโทบัญชี SPU

"คนดีบัญชีกลาง" ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอทิรา โสตโยม ศิษย์เก่า ปริญญาโทบัญชี SPU และ ปัจจุบันเรียนปริญญาเอกบัญชี SPU ได้รับประกาศเกียรติกุลเป็น "คนดีบัญชีกลาง" กลุ่มข้าราชการชำนาญพิเศษ จากกรมบัญชีกลาง
view: 59 shares: