ข่าว/กิจกรรม

เรียนปริญญาตรีใบที่ 2 วันอาทิตย์วันเดียว จบได้ภายใน 2 ปี @ บัญชี Spu เล่าจาก....คุณกัญธ์ จันทราช

เรียนปริญญาตรีใบที่ 2 วันอาทิตย์วันเดียว จบได้ภายใน 2 ปี @ บัญชี Spu
เล่าจาก....คุณกัญธ์ จันทราช ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Senior Executive บริษัท Yusen Logistics (SAQ Region) Co.,Ltd. เลือกเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 ที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะต้องการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านบัญชี เพื่อไปพัฒนางานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งที่นี่เรียนในวันอาทิตย์เพียงวันเดียว ที่จบภายใน 2 ปี
view: 191 shares: