ผลงานและรางวัล

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โดย มาลีรัตน์ พัฒนาตั้งสกุล
ปี 2558
ไฟล์แนบ
view: 95 shares: