ผลงานและรางวัล

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โดย มาลีรัตน์ พํฒนาตั้งสกุล
ปี 2558
ไฟล์แนบ