ข่าว/กิจกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบัญชี ศรีปทุม กับ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุ

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบัญชี ศรีปทุม กับ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ศิริโสภาพัณณวดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายจีราวัฒน์ ชัยจรูญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ศิริโสภาพัณณวดี วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
 

view: 2395 shares: