ข่าว/กิจกรรม

พิธีเปิดแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ครั้งที่ 8 : ชิงถ้วยรางวัลจากรองปลัดกระ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ครั้งที่ 8 #ชิงถ้วยรางวัลจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

คณะได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 329 shares: