ข่าว/กิจกรรม

น้องใหม่ บัญชี ศรีปทุม กับ English for Accounting Game : เตรียมความพร้อมกับศัพท์บัญชี

น้องใหม่ บัญชี ศรีปทุม กับ English for Accounting Game : เตรียมความพร้อมกับศัพท์บัญชี วันที่ 21 ก.ค. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. โดย อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ 
 
view: 211 shares: