ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตร "The Digital Accountant : DA1 -- นักบัญชียุคดิจิทัล”

นักศึกษา คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หลักสูตร "The Digital Accountant : DA1 -- นักบัญชียุคดิจิทัล” วันที่ 10,24 มิ.ย. และ 1,2 ก.ค. 2560
ความร่วมมือ 5 องค์กรด้านไอที
view: 572 shares: