ข่าว/กิจกรรม

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ 9 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย (MOU)

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ 9 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย (MOU) เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา และคณาจารย์ของคณะ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
view: 861 shares: