ข่าว/กิจกรรม

รับรางวัลระดับชาติ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2017"

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม #รับรางวัลระดับชาติ 

-รางวัลชมเชย (Gold Level Certificate) ประเภทโปรแกรม MS Excel 2016 นาย ธนากร หมื่นแก้ว 

-รางวัลชมเชย (Gold Level Certificate) ประเภทโปรแกรม MS Power Point 2016 นางสาว อภิชญา แสงแย้ม

-รับใบ Certificate : Microsoft Excel 2016 นาย ธนากร หมื่นแก้ว, นาย สัณชพงษ์ อัศววิไลพร และนาย ธนพล ทวีธนา 

-รับใบ Certificate :  Microsoft PowerPoint 2016 นางสาว อภิชญา แสงแย้ม

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2017" ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

**จัดโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ Certiport Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
view: 287 shares: