ข่าว/กิจกรรม

คว้า 5 รางวัล โครงการ Accounting Sports Day 2017 (ครั้งที่ 5)

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เรียนดี กิจกรรมเด่น "คว้า 5 รางวัล"
-รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอล (ทีมหญิง)
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วอลเลย์บอล (ทีมชาย)
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แชร์บอล (ทีมหญิง) 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แบดมินตัน (ชายคู่)
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดพาเหรด "พระมหากษัตริย์นักกีฬา"

โครงการ Accounting Sports Day 2017 (ครั้งที่ 5) วันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 
view: 273 shares: