ข่าว/กิจกรรม

บัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลระดับชาติ MOS Olympic Thailand Competition 2017

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลระดับชาติ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
"MOS Olympic Thailand Competition 2017"
จัดโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ Certiport Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)


โดยนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันความสามารถทักษะในการใช้งาน MS Office ระดับสากลดังนี้
-รางวัลชมเชย (Gold Level Certificate) ประเภทโปรแกรม MS Excel 2016
นาย ธนากร หมื่นแก้ว

-รางวัลชมเชย (Gold Level Certificate) ประเภทโปรแกรม MS Power Point 2016
นางสาว อภิชญา แสงแย้ม

-รับใบ Certificate : Microsoft Excel 2016
นายธนากร หมื่นแก้ว, นายสัณชพงษ์ อัศววิไลพร และนายธนพล ทวีธนา

-รับใบ Certificate : Microsoft PowerPoint 2016
นางสาว อภิชญา แสงแย้ม
 
สำหรับการการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2017" จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านมา

#คณะบัญชี #SPU #Dekspu
#Sripatum #SripatumUniversity
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
www.spu.ac.th

 
view: 693 shares: