ข่าว/กิจกรรม

พิธีถวายความอาลัยรัชกาลที่ ๙

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายความอาลัยรัชกาลที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 1

view: 37 shares: