นายภากร บุญมาก : ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน (Asset Control Expert)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)