นางสาวปาริชา ปิสิตโร : ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รายงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

นางสาวปาริชา ปิสิตโร
เจ้าหน้าที่รายงานการเงิน สังกัดจัดการและควบคุมบัญชี กลุ่มการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

การนำความรู้จากการเรียนมาทำงานจริง

      อาชีพนี้ตรงกับสายงานที่เรียนมาค่ะได้คลุกคลีกับตัวเลข ทางการเงินและการจัดทำงบการเงิน ซึ่งได้ใช้วิชาความรู้ที่ เรียนมาเกือบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้โดยองค์ความรู้ที่ได้นำมาใช้มากที่สุด ได้แก่ หลักการบัญชีมาตรฐานการบัญชี การเงิน ความรู้เกี่ยวกับภาษีการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ (อันนี้สำคัญมากค่ะ)

พูดถึง SPU 

     มหาวิทยาลัยศรีปทุมมุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงาน ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น มีมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ นักศึกษาได้เข้าร่วม เพื่อฝึกความกล้าแสดงออก กระตุ้น ให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และให้รู้จักการอยู่ร่วม กันในสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตการ ทำงานทั้งสิ้นค่ะ
         การเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากจะได้ความ รับความรู้แล้ว ที่นี่ยังมีโอกาสเยอะแยะมากมายให้เราได้เดิน ตามความฝันค่ะ ส่วนตัวแล้วประทับใจในความดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ บรรยากาศในมหาวิทยาลัย สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยตลอดจนมิตรภาพดีๆ ที่ได้จากรั้วแห่งนี้ค่ะ
         
 ฝากถึงน้องๆ

ขอให้ตั้งใจและเต็มที่กับสิ่งที่ทำ แล้วเราจะทำมันได้ดีอาจมีเหนื่อยบ้าง ท้อแท้บ้างไม่เป็นไร ท้อได้แต่อย่าถอย ต้องอดทน และอยากให้ตั้งรับกับโลกปัจจุบันสมัยนี้ที่เทคโนโลยีเปลี่ยน เร็วเราต้องก้าวให้ทันค่ะ

ตั้งใจและเต็มที่กับสิ่งที่ทำ แล้วเราจะทำมันได้ดี อาจมีเหนื่อยบ้าง ท้อแท้บ้าง ไม่เป็นไร ท้อได้แต่อย่า ถอย ต้องอดทน และอยากให้ตั้งรับ กับโลกปัจจุบันสมัยนี้ที่เทคโนโลยี เปลี่ยนเร็ว เราต้องก้าวให้ทัน