ข่าว/กิจกรรม

พัฒนาคณาจารย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อบรมเชิงปฏิบัตินวัตกรรมบัญชี Software PEAK สู่ยุคดิจิตอล

พัฒนาคณาจารย์คณะบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 อบรมเชิงปฏิบัตินวัตกรรมบัญชี Software PEAK สู่ยุคดิจิตอล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณภีม เพชรเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพียูยูเอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด (และได้รับรางวัลนวัตกรรมการออกแบบ จาก NIA, สนับสนุนจากโครงการ SoftwareDee จาก NIA, สนับสนุนจากโครงการ Innovation Coupon จาก NIA, ชนะเลิศโครงการของ TrueIncube) วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
view: 82 shares: