ข่าว/กิจกรรม

พิธีประสาทปริญญา (บัญชีบัณฑิต รุ่นที่ 45) ประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2558 บัญชีบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
view: 33 shares: