ข่าว/กิจกรรม

พัฒนาบุคลากรคณะบัญชี เรื่อง "การ​ว​างระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม"​ ​

พัฒนาบุคลากรคณะบัญชี เรื่อง "การ
​ว​
างระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม"
​ ​
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดบรรยายขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 6 ห้องบงกช มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
view: 247 shares: