ข่าว/กิจกรรม

update การบัญชี ภาษีอากร และสอบบัญชี สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี (หัวข้อการบัญชี)

ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โครงการ update การบัญชี ภาษีอากร และสอบบัญชี หัวข้อการบัญชี วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ห้อง 11-1103 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กับวิทยากร 2 ท่าน
อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น เวลา 8.00 – 12.00 น. และคุณอนุนุช วรรณสุทธิ์ เวลา 13.00-16.30 น. จัดโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 31 shares: