ข่าว/กิจกรรม

ทำบุญตักบาตร ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 และพิธีทำบุญ 47 ปี ม.ศรีปทุม

คณะบัญชีศรีปทุม ร่วมทำบุญตักบาตร ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 และพิธีทำบุญ 47 ปี ม.ศรีปทุม 12 มกราคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 40ปีศรีปทุม