ข่าว/กิจกรรม

​บัญชี SPU คณาจารย์ และนักศึกษาบัญชี SPU ศึกษาดูงาน National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล @ บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

บัญชี SPU: คณาจารย์ และนักศึกษาบัญชี SPU ศึกษาดูงาน National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล @ บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

#หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นที่ 3” 
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 8 shares: