ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

บัญชี SPU: รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกบัญชี หรือมีตำแหน่งทางวิชาการ รศ. สาขาบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณดวงกมล สมรูป โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1230 
E-mail: hr_spu@spu.ac.th
view: 3 shares: