ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง นโยบายธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ

บัญชี SPU: นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง “นโยบายธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ” โดยรศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 2 shares: