ข่าว/กิจกรรม

คณะบัญชียืนหนึ่งเรื่องการสอนบัญชีแห่งยุคดิจิทัล Workshop การผลิตวิดีโอการสอนด้วย FlexClip

คณะบัญชียืนหนึ่งเรื่องการสอนบัญชีแห่งยุคดิจิทัล

คณาจารย์และบุคลากรคณะบัญชี นำโดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดี ทำ Workshop การผลิตวิดีโอการสอนด้วย FlexClip เพื่อยกระดับการเป็นผู้นำการสอนบัญชีแห่งยุคดิจิทัลตัวจริง ในวันที่ 7 ต.ค. 64 ผ่านระบบ ZOOM

โดยทุกท่านได้ผลิตวิดีโอการสอนที่มีการตัดต่ออย่างน่าสนใจ สามารถนำไปใช้สอนได้จริง สมกับเป็นการสอนบัญชีแห่งยุคดิจิทัลตัวจริง

Workshop โดย สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ (OOE)
กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา
: SPU Digital Tools for workforce Transformation Series
view: 4 shares: