ข่าว/กิจกรรม

การวิเคราะห์ธุรกิจเพื่องานบัญชี

บัญชี SPU : เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบัญชี

หัวข้อ "การวิเคราะห์ธุรกิจเพื่องานบัญชี" 
โดย คุณไกรวิทย์ หลีกภัย
ที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี

วันที่ 9 ต.ค. 64 เวลา 09.00-10.40 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 9 shares: