ข่าว/กิจกรรม

​บัญชี SPU เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบัญชี หัวข้อ นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

บัญชี SPU : เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบัญชี

หัวข้อ "นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ" 
โดย คุณธีรกานต์ สวัสดิ์กุลสิริ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ทเวิร์ค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
ที่ปรึกษาบัญชีการเงินเครือบริษัทกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 3 shares: