ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU บัณฑิตพันธุ์ใหม่ NON-DEGREE ศึกษาดูงานแบบออนไลน์

บัญชี SPU: บัณฑิตพันธุ์ใหม่ NON-DEGREE ศึกษาดูงานแบบออนไลน์

- บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

- บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom
 

#หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นที่ 3”

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%

view: 2 shares: