ข่าว/กิจกรรม

นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

บัญชี SPU : เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบัญชี

หัวข้อ "นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ" 
โดย คุณธีรกานต์ สวัสดิ์กุลสิริ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ทเวิร์ค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
ที่ปรึกษาบัญชีการเงินเครือบริษัทกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 2 ต.ค. 64 เวลา 09.00-10.40 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 4 shares: