ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง การตรวจสอบภายในส่งผลต่อการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีอย่างไร

บัญชี SPU: นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง “การตรวจสอบภายในส่งผลต่อการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างไร” โดย คุณเนาวลักษณ์ สุจปลื้ม ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสีลม

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 2 shares: