ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบัญชี เจ้าของสำนักงานบัญชีคุณภาพ

บัญชี SPU : เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบัญชี

หัวข้อ "เจ้าของสำนักงานบัญชีคุณภาพ" 
โดย คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 4 shares: