ผลงานและรางวัล

นศ.ป.โท คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยฯ

บัญชี SPU: ขอแสดงความยินดีกับ คุณชนิดาภา เพ็ชรพูล นักศึกษาปริญญาโทบัญชี  ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม บริหารธุรกิจ ภาคโปสเตอร์   

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
view: 52 shares: