ผลงานและรางวัล

ปัจจัยการจัดโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจัยการจัดโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย บรรดาศักดิ์ ชูสาย
ปี 2564
ไฟล์แนบ
view: 32 shares: