ผลงานและรางวัล

นักศึกษาปริญญาตรี และอาจารย์ บัญชี SPU นำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ

นักศึกษาปริญญาตรี และอาจารย์ บัญชี SPU นำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ
 

โดย นักศึกษา

- น.ส.รัชนี เล่าโรจนถาวร

- น.ส.ดาลัดฌลา คุณสิริสิน

- น.ส.กรรณิการ์ มานะกล้า

- อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น อาจารย์ที่ปรึกษา

นำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM
 

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%

view: 192 shares: