ผลงานและรางวัล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
โดย ดร.สุรีย์ โบษกรนัฏ และคณะ
ปี 2563
ไฟล์แนบ
view: 59 shares: