ผลงานและรางวัล

ระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชีที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชีที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
ปี 2562
ไฟล์แนบ
view: 82 shares: