ผลงานและรางวัล

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างการเป็นเจ้าของต่อการจัดการกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างการเป็นเจ้าของต่อการจัดการกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
ปี 2562
ไฟล์แนบ
view: 68 shares: