ผลงานและรางวัล

ตัววัดผลการดำเนินงานของมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไรในงบการเงิน

ตัววัดผลการดำเนินงานของมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไรในงบการเงิน
โดย สวรส สรกล
ปี 2562
ไฟล์แนบ
view: 41 shares: