ผลงานและรางวัล

ปัจจัยควบคุมภายในที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพากรภาคที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยควบคุมภายในที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพากรภาคที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย อมรรัตน์ โคบุตร์
ปี 2564
ไฟล์แนบ
view: 92 shares: