ผลงานและรางวัล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอิเมลล์ของผู้ทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอิเมลล์ของผู้ทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย วินัย ปณิธานรักษ์ชัย
ปี 2563
ไฟล์แนบ
view: 82 shares: