ผลงานและรางวัล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักอิทธิบาท 4ของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักอิทธิบาท 4ของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
โดย ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข
ปี 2562
ไฟล์แนบ
view: 26 shares: