นางสาวพรพิมล อมรธำรงโชติ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-สัญญา บริษัทไทยเอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด

นางสาวพรพิมล อมรธำรงโชติ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-สัญญา
บริษัทไทยเอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
view: 0 shares: