ข่าว/กิจกรรม

​บัญชี SPU: การสอบบัญชีบริษัท และธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บัญชี SPU: การสอบบัญชีบริษัท และธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)
โดย คุณสมคิด  พินิจ 
ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน สำนักงานมิชชั่น (Thailand Adventist Mission)
view: 20 shares: