ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU: Reskill & Upskill สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่2 National e-Payment พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ในหัวข้อ "การจัดการข้อมูลรายงานทางการเงินยุคดิจิทัล

บัญชี SPU: Reskill & Upskill สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่2 National e-Payment พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ในหัวข้อ "การจัดการข้อมูลรายงานทางการเงินยุคดิจิทัล"
โดยวิทยากร คุณภีม เพชรเกตุ CEO บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
วันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 63 อาคาร 11 ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
view: 52 shares: