ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU: Reskill & Upskill "ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล"

บัญชี SPU: Reskill & Upskill "ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล"
โดย คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด
#หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นที่ 2”
view: 31 shares: