ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU: Reskill & Upskill "วิเคราะห์การลงทุนด้วยเครื่องมือ DIGITAL"

บัญชี SPU: Reskill & Upskill "วิเคราะห์การลงทุนด้วยเครื่องมือ DIGITAL"
โดย คุณบัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
#หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นที่ 2”
view: 28 shares: