ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU: The Professional Accountant "นักบัญชีกับการวางแผนภาษีเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ"

บัญชี SPU: The Professional Accountant "นักบัญชีกับการวางแผนภาษีเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ"
โดย คุณสุรเดช เล็กแจ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด และผู้ดูแลเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ
view: 30 shares: