ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU: Workshop โปรแกรมบัญชีออนไลน์ @วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

บัญชี SPU: Workshop โปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยคณาจารย์คณะบัญชี SPU ให้กับน้องๆ ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100% 
view: 43 shares: