ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU: การบัญชีดิจิตอล และกฎหมายภาษีสำหรับธุรกิจออนไลน์ @ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ. ชุมพร

บัญชี SPU: การบัญชีดิจิตอล และกฎหมายภาษีสำหรับธุรกิจออนไลน์ โดยคณาจารย์คณะบัญชี SPU ให้กับน้องๆ ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ. ชุมพร
view: 29 shares: