ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU: Reskill & Upskill สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่2 National e-Payment "วิเคราะห์การลงทุนด้วยเครื่องมือ DIGITAL" และ "ผู้ประกอบการยุคใหม่กับก

บัญชี SPU: Reskill & Upskill สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่2 National e-Payment พร้อมเปิดมุมมองใหม่

- ช่วงเช้า "วิเคราะห์การลงทุนด้วยเครื่องมือ DIGITAL"
โดยวิทยากร คุณบัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

- ช่วงบ่าย "ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล"
โดยวิทยากร คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 63 อาคาร 11 ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

view: 39 shares: