ข่าว/กิจกรรม

บัญชี SPU: การเป็นผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี @ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

บัญชี SPU: การเป็นผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี โดยคณาจารย์คณะบัญชี SPU ให้กับน้องๆ ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
view: 126 shares: