ข่าว/กิจกรรม

​บัญชี SPU : นักบัญชียุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 แก่ น้องๆ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

บัญชี SPU : อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น และคณะ ให้ความรู้เรื่อง  นักบัญชียุคเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 แก่ น้องๆ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
view: 105 shares: